Tempo audit-palvelut: Yritysjärjestelyt

Tempo_glass_narrow

Onnistuneen yritysjärjestelyn varmistaminen

Vaihtelevien arvioiden mukaan yli puolet yritysjärjestelyistä epäonnistuu eikä asetettuja tavoitteita saavuteta. Syitä epäonnistumisiin on monia, mutta useimmin toistuva havainto jälkeen päin liittyy siihen, että kriittisiä asioita ei ole tunnistettu riittävän ajoissa. Olemme luoneet kokemukseemme nojautuvan valmiin yritysjärjestely-audit  -kokonaisuuden, jossa tarkastellaan monipuolisesti keskeisiä tekijöitä onnistuneen yritysjärjestelyn taustalla.

Suomen johtavia taloudellisen tiedon ja arviointipalvelujen tuottajia

Tempossa me lähestymme yritysten kasvun ja tehostamisen haasteita kehittyneen arviointi- ja taloustieteellisen tutkimuksen menetelmin. Siten varmistamme, että asiakkaan kanssa määriteltyjen tavoitteiden pohjalta ehdotetut jatkotoimenpiteet ovat lähtökohdiltaan varmistettavissa laadukkaan informaation ja datan avulla. 
 

Tempon yritysjärjestely-audit 

Yritysjärjestelytilanteissa muutoksen mukana kulkeminen edellyttää jatkuvaa tilannekuvan tuntemista. Auditointi jatkuvana prosessina kirkastaa tilannekuvan on kyse yritysjärjestelyn suunnittelusta tai toimintojen integrointivaiheesta. Auditointi helpottaa yritysjärjestelytilanteissa luomaan faktapohjaisia suunnitelmia ja asettamaan kunnianhimoisia, mutta saavutettavia tavoitteita.

Näin hyödyt 

  • Taloudellisen informaation monipuolistuminen
  • Nopeampi integraatio
  • Päällekkäisyyksien tunnistaminen

Näin yritysjärjestelyn arviointi tehdään

Kartoittamalla monipuolisesti onnistumiseen vaikuttavat tekijät järjestelyn taustalla. Luomalla moninakökulmaisen arvonmäärityskehikon erilaisin olettaminen ja toteuttamalla perinpohjaisen taloudellisen Due Diligence -työn sekä tunnistamalla myös ei-rahalliset vaikuttimet.

Se onnistunut yritysjärjestely mielessä?

Sovitaan lyhyt kartoituskeskustelu. Avaamme prosessimme ja kerromme tuloksista.

Audit-palvelumme kattavat kaikki keskeiset liiketoiminnan kannalta kriittiset osa-alueet

Kaikki hinnoittelusta strategiaan ja henkilöstöön

Uskalla esittää olennaiset kysymykset: Tehdäänkö yrityksessäsi oikeita asioita, oikealla tavalla ja ovatko tavoitteet yhteensopivia toimintaympäristönne kanssa? Miten vastaatte digitalisaation haasteisiin sekä markkinan disruptioon? Keskustellaan asioista faktojen pohjalta.

 

Liiketoiminnan tehostamista ja kasvua

Tempon liiketoiminnan kasvun ja tehostamisen palveluiden ainutlaatuisuus perustuu  vuosikymmenen aikana asiakkaiden kanssa kehitettyyn, tunnustettuun menetelmä- ja tutkimus-osaamiseen. Varmemmin perusteltuja tapoja kasvaa,  kehittää kilpailukykyä ja tehostaa toimintaa. Tutustu tuloksiin tästä.