Tempo audit-palvelut: Strategia

Tempo_glass_narrow

Onko strategian laadinta luova prosessi?

Strategian laadinta on luova prosessi joka on harvoin kokonaisuutena täysin harkitulla ja strukturoidulla mallilla viety läpi. Liika kaavamaisuus vaikuttaisi negatiivisesti prosessiin, jonka tarkoitus on olla avoin ja tulevaisuutta hahmottava. Tästä syystä prosessin myötä syntynyt strategia ei voi olla erehtymätön ja tarvitsee toisen arvion, mielellään ulkoisen mielipiteen.

Suomen johtavia taloudellisen tiedon ja arviointipalvelujen tuottajia

Tempossa me lähestymme yritysten kasvun ja tehostamisen haasteita kehittyneen arviointi- ja taloustieteellisen tutkimuksen menetelmin. Siten varmistamme, että asiakkaan kanssa määriteltyjen tavoitteiden pohjalta ehdotetut jatkotoimenpiteet ovat lähtökohdiltaan varmistettavissa laadukkaan informaation ja datan avulla. 
 

Tunnustettu Tempon strategia-audit 

Konsultointitoimiala on täynnä toimijoita, jotka pyrkivät myymään visioita yrityksen tai organisaation strategiasta. Me lähdemme liikkeelle toisesta näkökulmasta. Uskomme vahvasti siihen, että jokainen organisaatio on tunnistanut itse suunnan ja vision johon haluaa kehittyä. Ulkopuolinen asiantuntija ei voi koskaan tuntea yksittäisen yrityksen toimintaa ja toimialaa yhtä hyvin kuin organisaatio itse. Kuitenkin ulkopuolisen asiantuntijan tulee kyetä tarjoamaan sellaista osaamista, jota asiakkaalla ei ole.

Keskeisiä kysymyksiä yritysjohdolle:

  • Onko yrityksen strategia yhteensopiva toimintaympäristön kanssa?
  • Millaisia ovat toimintaympäristön realiteetit?
  • Mitä mahdollisuuksia toimintaympäristö tarjoaa tai vastaavasti mitä riskejä toimintaympäristössä on tavoitteiden toteutumiselle?
  • Ovatko yrityksen resurssit oikeanalaiset suhteessa tavoitteisiin?
  • Kulkeeko organisaatio yhteen suuntaan kohti visiota?

Näin hyödyt 

  • Saat ymmärryksen tehdäänkö yrityksessäsi oikeita asioita
  • Sekä tehdäänkö niitä oikealla tavalla 
  • Ovatko tavoitteet yhteensopivia toimintaympäristön kanssa

Laadi strategia varmemmalle pohjalle

Auditointia ei tehdä arvioinnin itsensä takia, vaan se on uusi lähestymistapa tarjota kehittämistukea. Vastaavalla toimintamallilla olemme vuosien aikana kehittäneet julkishallinnon toimintaa useiden miljardien eurojen rahallisen intressin sisältävissä aloitteissa ja tavoitteissa. Sama metodologia toimii erinomaisesti liike-elämässä.

Tunnistamme yrityksesi vision ja autamme tarvittaessa sen kirkastamisessa näkemykseemme nojautuen. Tämän jälkeen keskeinen tavoite on tunnistaa oleellinen tavoitteiden toteutumisen kannalta.

Haluatko kuulla lisää strategia-auditoinnista?

Sovitaan lyhyt kartoituskeskustelu. Avaamme prosessimme ja kerromme saavutetuista tuloksista.

Audit-palvelumme kattavat kaikki keskeiset liiketoiminnan kannalta kriittiset osa-alueet

Kaikki hinnoittelusta strategiaan ja henkilöstöön

Uskalla esittää olennaiset kysymykset: Tehdäänkö yrityksessäsi oikeita asioita, oikealla tavalla ja ovatko tavoitteet yhteensopivia toimintaympäristönne kanssa? Miten vastaatte digitalisaation haasteisiin sekä markkinan disruptioon? Keskustellaan asioista faktojen pohjalta.

 

Liiketoiminnan tehostamista ja kasvua

Tempon liiketoiminnan kasvun ja tehostamisen palveluiden ainutlaatuisuus perustuu  vuosikymmenen aikana asiakkaiden kanssa kehitettyyn, tunnustettuun menetelmä- ja tutkimus-osaamiseen. Varmemmin perusteltuja tapoja kasvaa,  kehittää kilpailukykyä ja tehostaa toimintaa. Tutustu tuloksiin tästä.