Yritysjärjestelyt

Merkittävien yritysjärjestelyiden yhteydessä kysymys järjestelyn aiheuttamista kilpailuvaikutuksista nousee usein esille. Näiden vaikutusten tarkastelun tulisi nojautua moderniin talousteoriaan ja ymmärrykseen erityyppisten markkinoiden toiminnasta.


Keskeisiä kysymyksiä yrityskauppavalvonnassa kilpailulainsäädännön näkökulmasta ovat muun muassa:

  • Mitkä ovat relevanttien markkinoiden rajaukset?
  • Kuinka suuri markkinavoima yritysjärjestelyn osapuolilla on ennen järjestyä?
  • Johtaako kaavailtu järjestely todennäköisesti merkittävään markkinavoiman lisäykseen?
  • Seuraako järjestelystä tehokkuus- tai muita hyötyjä ja välittyvätkö nämä hyödyt kuluttajille?
  • Mikäli yrityskaupalle joudutaan asettamaan ehtoja viranomaisten taholta, mitkä nämä ehdot ovat?

Alta voit ladata esityksen yritysjärjestelyn kilpailuvaikutusten analysoinnista

Lataa esitys