Määräävän markkina-aseman käyttö

Vahvan markkina-aseman haaste

Vahvan markkina-aseman omaavan yrityksen toimintaa kohtaan esitetään usein erilaisia väitteitä markkina-aseman väärinkäytöstä. Toisaalta myös kilpailulainsäädäntö asettaa vaatimuksia tällaisen yrityksen käyttäytymiselle. Samaan aikaan vahvan markkina-aseman omaavan yrityksen tulisi kuitenkin pystyä kehittämään omaa toimintaansa.

Merkittävää lisäarvoa Temposta

Taloudellinen neuvonantaja voi tuoda merkittävää lisäarvoa määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvissä prosesseissa. Ensimmäinen lähtökohta on se, että määräävän markkina-aseman olemassaolo on pystyttävä osoittamaan taloudellisen analyysin keinoin. Ilman relevanttien markkinoiden rajaamista ja toimijan markkina-aseman analysointia määräävän markkina-aseman olemassaoloa ei voida osoittaa.

Analyysi kaiken A & O

Mikäli tietyllä toimijalla on todettu olevan vahva markkina-asema, keskeinen mielenkiinto kohdistuu siihen haittaako tämän toimijan toiminta kuluttajia. Konkreettinen väite määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä voi olla esimerkiksi saalistushinnoittelu tai kilpailijoiden sulkeminen markkinoilta. Ilman taloudellista analyysia ei juuri ole mahdollista ottaa kantaa tällaisten väitteiden sisältöön.