Vahingonkorvausprosessit

Kysymys vahingonkorvauksista nousee esille

Suomessa vahingonkorvauskysymyksen vahva esiinnousu kilpailuoikeudellisissa prosesseissa on melko uutta. Esimerkkinä viime vuosien suuret kartellitapaukset, jotka ovat muuttuneet myöhemmässä vaiheessa vahingonkorvausprosesseiksi. Taloustieteellinen argumentaatio on osoittautunut viimeisen 10 vuoden aikana välttämättömäksi näissä prosesseissa.

Suomen johtava toimija

Tempo on osallistunut useisiin suuriin kilpailuoikeudellisiin vahingonkorvausprosesseihin viime vuosina Suomessa ja muualla Euroopassa. Olemme kokenut toimija koko Euroopankin tasolla tarkasteltuna.

Vahingonkorvauskysymys laajemmin

Kysymys mahdollisista aiheutuneista vahingoista ei rajoitu pelkästään kilpailuoikeudellisiin prosesseihin. Taloudellisen neuvonantajan mukana olo voi tuoda taloudellisesti erittäin merkittävää lisäarvoa esimerkiksi yksityisoikeudellisissa riitatapauksissa ja IPR-kysymyksissä, vain muutama osa-alue mainitaksemme.

Lataa alta esitys kilpailuoikeudellisista vahingonkorvausprosesseista taloustieteen näkökulmasta

Lataa esitys