Kilpailulainsäädännön soveltaminen

Perustana taloudellinen analyysi

Kilpailulainsäädännön soveltaminen nojautuu nykyisin lähes aina taloudelliseen analyysiin. EU:n kilpailulainsäädäntö rakentuu talousteoriaan nojautuvien periaatteiden varaan. Vastaavasti painopistettä on pyritty siirtämään, niin EU-tasolla kuin Suomessa, tietyn toiminnan taloudellisten vaikutusten arviointiin juridisten yksityiskohtien sijaan.

Taloudellisen neuvonantajan rooli tosielämän tapauksissa vaihtelee eri toimeksiannoissa. Voimme tukea asiakkaitamme varmistamalla, että heidän esittämänsä argumentit ovat taloudellisessa mielessä perusteltuja.

Asiantuntijaraporteissa ajantasaisia ja kehittyneitä menetelmiä

Lähes aina toimeksiantoihimme sisältyy asiantuntijaraporttien laatiminen asiakkaillemme hyödynnettäväksi, esimerkiksi viranomaisprosesseissa tai oikeudenkäynneissä.

Asiantuntijaraporttien laadinnassa on toisaalta hyödynnettävä ajantasaisia ja kehittyneitä menetelmiä, kuten ekonometriaa, ja toisaalta varmistettava, että tulokset ovat ymmärrettäviä myös ekonomistikunnan ulkopuolella.

Uskomme vahvasti siihen, että asiantuntijaraporttien taustalla olevien analyysien tulee nojata empiiriseen työhön ja kvantitatiivisiin menetelmiin aina kun tämä on mahdollista.

Tärkeä osa toimeksiantojamme on asiantuntijoidemme osallistuminen viranomaisprosesseihin ja oikeudenkäynteihin henkilökohtaisesti esimerkiksi asiantuntijatodistajan roolissa.

Taloudellisen analyysin peruslogiikka

Avainkysymysten identifioiminen, markkinoiden ja markkinatoimijoiden toiminnan tarkastelu sekä tähän nojautuen perusteltujen vastausten tuottaminen keskeisiin kysymyksiin, soveltuvat yhtä lailla yritysjärjestelyiden kilpailuvaikutusten analysoimiseen kuin esimerkiksi kartellitutkimuksiin tai vahingonkorvauskysymyksiin.


 

Mikä on taloudellisen asiantuntijan rooli?

 

 Lataa esitys