Kilpailua haittaavat sopimukset

Erityisosaamistamme on toimiminen neuvonantajana tapauksissa, missä markkinatoimijan väitetään toimivan kilpailulainsäädännön vastaisesti. Käytännössä tällaiset väitteet voivat olla hyvin erityyppisiä mutta karkealla tasolla ne voidaan ryhmitellä esimerkiksi kahteen ryhmään tuotantoportaan mukaan.

Horisontaaliset sopimukset

Samalla tuotantoportaalla toimivien yritysten väliset sopimukset, joiden tavoitteena on kilpailun heikentäminen, ovat kilpailulainsäädännön vastaisia. Runsaasti julkista huomiota saaneita esimerkkejä tämän tyyppisistä epäilyistä ovat viime vuosina edustaneet Suomessa eräät kartelliväitteet. Tosimaailmassa todisteet tällaisten sopimusten olemassaolosta ovat usein epäselviä. Näissä tilanteissa taloudellisella analyysilla voi olla merkittävä rooli esimerkiksi kartellin olemassaolon osoittamisessa.

Ehkä vielä merkittävämpää on se, että tietystä järjestelystä, kuten esimerkiksi tarjouskartellista, aiheutuneet todelliset taloudelliset vaikutukset ovat osoitettavissa vain taloudellisen analyysin keinoin. Ilman oikein toteutettua taloudellista analyysia esimerkiksi kartellin vaikutusta hintatason kehitykseen tietyssä toiminnassa ei ole mahdollista todeta. Tämän tyyppiset kysymykset ovat keskeisessä roolissa myös mahdollisissa vahingonkorvausprosesseissa.

Vertikaaliset sopimukset

Eri tuotantoportailla toimivien yritysten väliset sopimukset ovat käytännössä hyvin tavanomaisia. Usein tällaisilla sopimuksilla on vahva taloudellinen perusta esimerkiksi kilpailua edistävinä tai tehokkuutta lisäävinä toiminta. Toisaalta sopimusten tavoitteena voi olla myös kilpailun kehittymisen estäminen. Jos sopimuksen todellisena tavoitteena on esimerkiksi kilpailijoiden sulkeminen markkinoilta, se on kilpailulainsäädännön vastainen.

Kysymys siitä onko tietty sopimusjärjestely kilpailua lisäävä vai estävä on viime kädessä empiirinen kysymys johon vastaaminen edellyttää taloudellista analyysia. Tällaista analyysia edellytetään usein myös viranomaisten toimesta.