Julkishallinnon tutkimus- ja kehittämispalvelut

 

Olemme erikoistuneet toiminnan ohjaukseen ja kehittämiseen tarvittavien arviointien toteuttamiseen. Tämän lisäksi tarjoamme julkishallinnolle laaja-alaisesti kehittämistukea esimerkiksi muutoksen johtamisessa, strategisten valintojen ja mahdollisuuksien tunnistamisessa sekä näiden strategisten valintojen viemisessä käytäntöön.

Uskomme vahvasti faktapohjaiseen päätöksentekoon. Tämän mukaisesti kehittämisotteemme lähtee tutkitusta tiedosta. Monessa toimeksiannossamme voidaan erottaa kaksi vaihetta. Ensimmäinen on tutkimustiedon tuottaminen kehittämisen tueksi ja toinen on tämän tiedon hyödyntäminen sekä jalkauttaminen konkreettiseksi tekemiseksi. Haluamme, että työmme vaikuttaa aidosti suomalaisen yhteiskunnan kehittymiseen.