Julkishallinnon arviointipalvelut

 

Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden johtamista

Arvioinnit toimivat ennen kaikkea tehokkaana toiminnan ohjauksen ja kehittämisen välineenä. Arviointien kautta välitämme asiakkaille tietoa ja ymmärrystä toimintaprosessien toimivuudesta sekä toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta. Arviointitiedon avulla pyrimme varmistamaan toiminnan mahdollisimman hyvän vaikuttavuuden sekä samalla kehittämään uusia konkreettisia ratkaisuja toiminnan edelleen kehittämiseksi.

Tempon vaikuttavuuslähtöinen arviointimalli

Arvioinneilla on myös kansallisesti suuri merkitys, koska vähenevien määrärahojen ja tehokkuusvaatimusten vuoksi eri viranomaisilla ja muilla sidosryhmillä on entistä suurempi tarve saada tietoa siitä, miten tehokkaasti julkisen hallinnon eri toimenpiteet toimivat ja mitkä ovat niiden vaikutukset. Tämän vuoksi olemme kehittäneet arviointitoimeksiantojen lähtökohdaksi vaikuttavuuslähtöisen arviointimallin.

Vaikuttavuuslähtöisen arvioinnin lähtökohtana on toimintaprosessien sekä tulosten tarkastelu päämääräohjautuvasti toiminnan tavoitteista käsin. Vaikutusohjautuvalla toteutustavalla pyrimme varmistamaan arviointitiedon parhaan mahdollisen hyötykäytön asiakkaillemme. Alla olevasta linkistä voit tutustua lähemmin arviointityön rooliin kehittämistyössä.

Ennakoiva arviointi kehittämistyössä 

Palveluitamme ovat muun muassa:

  • Vaikuttavuusanalyysit ja laaja-alaiset vaikuttavuustutkimukset
  • Säädösehdotusten vaikutusten arviointi
  • Ohjelma- ja hanketoiminnan arviointi (etukäteis-, väli- ja loppuarvioinnit)
  • Seuranta- ja arviointijärjestelmien suunnittelu, toteutus ja tiedon analyysi
  • Strategia-analyysit ja -arvioinnit
  • Prosessiarvioinnit ja tutkimuslähtöinen hanketoiminnan tuki
  • Muutosten arviointi ja ennakointi (mm. trendit, muutoksen ajurit ja hiljaiset signaalit)