Kuntapalvelumme

Tempo_glass_narrow

Kuntien työllisyydenhoidon kustannustehokkuuden kehittämistä

Tempo Economics tarjoaa Suomen johtavia ja monipuolisimpia konsultointipalveluja kuntien työllisyydenhoidon tueksi. Palvelumme kuntien työllisyydenhoidon kehittämiseksi perustuvat tutkimustietoon ja monipuoliseen pitkäkestoiseen yhteistyöhön kuntien kanssa.

Suomen johtavia taloudellisen tiedon ja arviointipalvelujen tuottajia

Tempon palvelutarjonta kattaa monitasoisesti kuntien työllisyydenhoidon järjestelmät aina maakunnallisesta strategiatyöstä asiakkaiden palvelukokemukseen ja palveluiden jatkokehitykseen asti. Räätälöitävät palvelumme jäsentyvät kolmelle päätasolle: Strategiselle-, operatiiviselle- ja asiakastasolle
 

Strategiset kuntapalvelut

Strategisen tason, erityisesti alueellisesta suunnittelusta vastaaville ja kuntien ylimmällä johdolle sekä työllisyydenhoidon vastuuhenkilöille suunnatut palvelulumme auttavat muodostamaan suunnitellun, toimivan ja tuloksellisen työllisyydenhoidon kokonaisuuden. Tunnistamme vahvuudet työllisyydenhoidossa, vahvistamme niitä ja rakennamme selkänojan uudistuksien tueksi.

Operatiiviset kuntapalvelut

Operatiivisen tason palveluissa keskitymme laadittujen strategioiden onnistuneeseen jalkauttamiseen, sekä toimivan, monipuolisen, kustannustehokkaan ja laadukkaan palvelujärjestelmän muodostamiseen. Tempon tapa toimia on perusteellinen ja käytännönläheinen.

Asiakasrajapinnan palvelut

Kuntien työllisyydenhoidossa on viime vuosina siirrytty entistä asiakaslähtöisempään palvelumalliin. Asiakaslähtöisen toimintatavan vahvistamiseksi ja hyvän vaikuttavuuskehityksen saavuttamiseksi kuntien työllisyydenhoidon on mukauduttava entistä moninaisempiin palvelutarpeisiin. Kehitämme työllisyydenhoidon palvelujärjestelmäänne entistä ketterämmiksi, jotta se pystyy vastaamaan nopeasti tunnistettuihin moninaistuviin tarpeiseen.


Kuntapalvelut KTH

Tempon KTH® on Suomen ensimmäinen kuntien työllisyydenhoidon strateginen benchmark-analyysi

Tempo KTH on kuntien työllisyydenhoidon kehittämiseksi tarjottava analyysipalvelu, jossa huomioidaan moninäkökulmaisesti kuntien työllisyydenhoidon eri tasoja, prosesseja, intressejä ja sidosryhmiä. Palvelumme räätälöidään kuntakohtaisiin tarpeisiin ja toiveisiin. Asiakaslähtöinen toimintatapamme mahdollistaa yhteistyön kaiken kokoisten toimijoiden kanssa.

Hyödytte kuntana kun saatte: 

  • faktapohjaista tietoa työllisyydenhoidon kustannuksista ja malleista
  • selkeät kehityspolut ja -ideat
  • vertaistietoa muista kunnista.

Lisätietoja? 

Ota yhteyttä tempo Economicsiin oheisen lomakkeen avulla. Voit myös olla suoraan yhteydessä: 

Mikko Valtakari

Partner

Puhelin 040 569 1568

mailto: [email protected]

 

Ota yhteyttä. Kerromme lisää kuntapalveluistamme sekä kyvystämme toimia kuntasi toiminnan tehostamisen kumppanina. 

Tempon kuntapalvelut 

Kokenut kumppani ja kokonaisvaltainen ote

Tempossa ratkomme kuntien tehostamisen haasteita kehittyneen arviointi- ja taloustieteellisen tutkimuksen menetelmin. Kunnallisen työllisyydenhoidon kehittämisessä kumppaneitamme ovat ministeriöt, TE-hallinto, maakunnan liitot, kunnat, säätiöt ja järjestöt. Saamamme palaute on ollut rohkaisevaa ja johtanut uusiin hankkeisiin asiakaskunnissa.

 

Tempo KTH-analyysi on toteutettu kehittämishankkeena monien erikokoisten kuntien kanssa. Saamamme palaute on ollut rohkaisevaa ja johtanut uusiin hankkeisiin asiakaskunnissa.

”Tempon avulla löysimme selkeitä kehityssuuntia kuinka pystymme parantamaan työllisyydenhoidon kustannustehokkuutta osana kaupungin talouden sopeuttamista.”
Janne Hyvärinen, kehityspalveluiden esimies, Salon kaupunki
Lataa KTH esite

Lataa KTH-esite

Tutustu Tempo KTH-analyysiin lataamalla esite.