Tempo audit-palvelut: Investointilaskelmat

Tempo_glass_narrow

Monipuoliset investointilaskelmat

Investointien kannattavuuden ja riskien arviointi erilaisten laskelmien avulla on aina tilannekohtaista ja sidottua investoinnin luonteeseen. Investoinneilla tavoitellaan eri asioita, joten yksinkertaista hyllystä ostettavaa valmista laskentaratkaisua ei ole olemassa. Onnistunut investointi edellyttää ensijaisesti ymmärrystä investoinnin kohteesta. Yrityksissä on tämä ymmärrys, mutta se lisää riskiä, että investoinnin arviointi toteutetaan liian suppeasti.

Suomen johtavia taloudellisen tiedon ja arviointipalvelujen tuottajia

Tempossa me lähestymme yritysten kasvun ja tehostamisen haasteita kehittyneen arviointi- ja taloustieteellisen tutkimuksen menetelmin. Siten varmistamme, että asiakkaan kanssa määriteltyjen tavoitteiden pohjalta ehdotetut jatkotoimenpiteet ovat lähtökohdiltaan varmistettavissa laadukkaan informaation ja datan avulla. 
 

Tempon investointi-audit

Investointien toteuttamispäätös perustuu luotettavaan ja monipuoliseen analyysiin investoinnin myötä syntyvistä pitkävaikutteisista tuotoista. Investointien pitkävaikutteisten tuottojen varmistaminen edellyttää monipuolisten laskentamallien toteuttamista. Tarjoamme asiakkaille riippumattomia, ammattitaitoisia arvomääritysanalyyseja ja -laskelmia, joilla investointiratkaisuita perustellaan. 

Näin hyödyt 

  • Vahvistat investoinnin kannattavuuden
  • Tunnistat realistisen odotettavissa olevan tuoton
  • Poistat investointisuunnitelmasta turhat kulut

Näin investointien arviointi tehdään tehokkaasti

Emme tarjoa perinteistä liikkeenjohdon konsultointia, vaan hyödynnämme samoja menetelmiä ja lähestymistapaa, mitä olemme menestyksekkäästi soveltaneet kymmenissä kilpailulainsäädäntöön liittyvissä hankkeissamme. 

Johtavien suomalaisten yritysten kumppanina

Kokemuksemme kautta meillä on hyvä kuva kymmenien suurten suomalaisten yritysten keskeisistä strategisista haasteista mm. vähittäiskaupassa, rakennusteollisuudessa, palvelualoilla, valmistavassa teollisuudessa, alkutuotannossa, energiantuotannossa ja jätehuollossa.

Investoinnin kannattavuuden varmistaminen

Sovitaan lyhyt kartoituskeskustelu. Avaamme prosessimme ja kerromme tuloksista.

Audit-palvelumme kattavat kaikki keskeiset liiketoiminnan kannalta kriittiset osa-alueet

Kaikki hinnoittelusta strategiaan ja henkilöstöön

Uskalla esittää olennaiset kysymykset: Tehdäänkö yrityksessäsi oikeita asioita, oikealla tavalla ja ovatko tavoitteet yhteensopivia toimintaympäristönne kanssa? Miten vastaatte digitalisaation haasteisiin sekä markkinan disruptioon? Keskustellaan asioista faktojen pohjalta.

 

Liiketoiminnan tehostamista ja kasvua

Tempon liiketoiminnan kasvun ja tehostamisen palveluiden ainutlaatuisuus perustuu  vuosikymmenen aikana asiakkaiden kanssa kehitettyyn, tunnustettuun menetelmä- ja tutkimus-osaamiseen. Varmemmin perusteltuja tapoja kasvaa,  kehittää kilpailukykyä ja tehostaa toimintaa. Tutustu tuloksiin tästä.