Tempo audit-palvelut: Hinnoittelu

Tempo_glass_narrow

Yrityksesi johtamiseen uutta luotettavuutta 

 Vuosien saatossa menestyksekkäästi kehitetty menetelmä- ja tutkimusosaaminen tuovat sinulle yritysjohdossa uutta luotettavuutta yrityksesi kehityksen arviointiin ja johtamiseen. Hinnoittelu on yrityksellesi kriittistä. Toimialasta riippumatta yrityksen kasvu ja kannattavuus ratkaistaan viime kädessä hinnoittelulla. Tutkimusten mukaan yhden prosentin hinnakorotuksella voi olla jopa seitsemän prosentin vaikutus kannattavuuteen. 

Suomen johtavia taloudellisen tiedon ja arviointipalvelujen tuottajia

Tempossa me lähestymme yritysten kasvun ja tehostamisen haasteita kehittyneen arviointi- ja taloustieteellisen tutkimuksen menetelmin. Siten varmistamme, että asiakkaan kanssa määriteltyjen tavoitteiden pohjalta ehdotetut jatkotoimenpiteet ovat lähtökohdiltaan varmistettavissa laadukkaan informaation ja datan avulla.
 

Tempon Hinnoittelu-audit 

Toimialasta riippumatta yrityksen kasvu ja kannattavuus ratkaistaan viime kädessä hinnoittelulla. Hintaa ei voi asettaa vapaavalintaisesti, vaan se riippuu asiakkaiden maksuhalukkuudesta, mieltymyksistä, tuotteen tai palvelun ominaisuuksista ja kilpailevista ratkaisuista.

Näin hyödyt:

  • Perustat ratkaisusi asiakkaiden todelliseen käyttäytymiseen
  • Saavutat kasvua ja / tai
  • Kannattavuutta

Varma ja ketterä prosessi, joka tähtää tuloksiin

Hinnoittelun kehittämisemme lähtee liikkeelle yksinkertaisesta lähtökohdasta:

Onko hinnoittelu organisaation asettamien tavoitteiden näkökulmasta parasta mahdollista? Organisaatio asettaa itse tavoitteensa, olivat ne sitten kasvun maksimoiminen, kannattavuuden kehittäminen tai esimerkiksi asiakasuskollisuuden lisääminen. Me tunnistamme keinot jolla näihin tavoitteisiin voidaan päästä, ja uskallamme myös tuoda esille jos emme usko tavoitteiden realistisuuteen.

Vahva auditointi - tavoitteena liiketoiminnan tehostaminen 

Käytännössä työmme nojautuu tilastoaineistojen tehokkaaseen analysointiin yhdistettynä laadullisiin menetelmiin tarvittaessa. Hinnoittelustrategioiden ja – taktiikan kehittämisessä vahva fokus on asiakkaiden todellisessa käyttäytymisessä.

Pyydä lisätietoja

Keskustellaan tavoitteistanne ja katsotaan onko hinnoittelun kehittäminen yrityksellesi nyt ajankohtaista.

Miten hinnoittelua kehitetään strategialähtöisesti? 

Entä mitkä ovat hinnoittelukehittämisen menetelmät?

 

Lataa pdf viitekehikko hinnoittelun kehittämiseksi

 

Liiketoiminnan tehostamista ja kasvua

Tempon liiketoiminnan kasvun ja tehostamisen palveluiden ainutlaatuisuus perustuu  vuosikymmenen aikana asiakkaiden kanssa kehitettyyn, tunnustettuun menetelmä- ja tutkimus-osaamiseen. Varmemmin perusteltuja tapoja kasvaa,  kehittää kilpailukykyä ja tehostaa toimintaa.