Tempo audit-palvelut: Henkilöstö

Tempo_glass_narrow

Inhimillinen pääoma ratkaisee yrityksesi menestymisen

Inhimillinen pääoma on monen mielipiteen mukaan organisaation tärkein voimavara, siksi sen johtaminen tulee priorisoida korkealle. Inhimillisen pääoman johtaminen rakentuu monista toimenpidesisällöistä ja tavoitteista, tämän takia sitä on syytä säännöllisesti myös arvioida useista näkökulmista eri metodeilla, jolloin johtamisen tehokkuusvajeet nousevat esiin.

Suomen johtavia taloudellisen tiedon ja arviointipalvelujen tuottajia

Tempossa me lähestymme yritysten kasvun ja tehostamisen haasteita kehittyneen arviointi- ja taloustieteellisen tutkimuksen menetelmin. Siten varmistamme, että asiakkaan kanssa määriteltyjen tavoitteiden pohjalta ehdotetut jatkotoimenpiteet ovat lähtökohdiltaan varmistettavissa laadukkaan informaation ja datan avulla. 
 

Tempon henkilöstö-audit 

Henkilöstö on organisaatioista riippumatta tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta tärkein voimavara. Inhimillisen pääoman kehittämiseksi tehdään paljon eri toimenpiteitä, mutta toimenpiteiden onnistumisen mittaaminen jää usein puutteelliseksi.

Suurimpia kehityksen jarruja ovat merkitykselliset asiat, joita ei tunnisteta, me nostamme nämä esiin.

Näin hyödyt 

  • Kehitysresurssin oikea kohdentuminen
  • Kehittämistoimenpiteiden tulosten mittaaminen parantuu
  • Työnantajabrändi vahvistuu

Näin inhimillisen pääoman arviointi tehdään

Olemme kehittäneet digitaalisen työkalun HR Pulssin, joka ratkaisee inhimillisen pääoman kehittämiseen liittyvät mittaukselliset haasteet ja antaa paremmat edellytykset faktapohjaiselle kehittämistyölle. Laajat, säännöllisesti toteutettavat, henkilöstökyselyt eivät enää menetelmällisesti sovi nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön.

Konkreettiset henkilöstön kehittämistoimenpiteet

Työkalumme avulla vuorovaikutus henkilöstön kanssa on jatkuvaa, jolloin mittausajankohtaan liittyvä tulosten vääristymä poistuu. Vuorovaikutuksen myötä syntyvän tiedon avulla kehittämistoimenpiteet pystytään kohdentamaan faktapohjaisesti ja kehittämisinvestoinneille asetettujen tavoitteiden toteutumisen jatkuva seuranta mahdollistuu.

Haluaisitko kuulla lisää?

Sovitaan lyhyt kartoituskeskustelu. Avaamme prosessimme ja kerromme tuloksista.

Audit-palvelumme kattavat kaikki keskeiset liiketoiminnan kannalta kriittiset osa-alueet

Kaikki hinnoittelusta strategiaan ja henkilöstöön

Uskalla esittää olennaiset kysymykset: Tehdäänkö yrityksessäsi oikeita asioita, oikealla tavalla ja ovatko tavoitteet yhteensopivia toimintaympäristönne kanssa? Miten vastaatte digitalisaation haasteisiin sekä markkinan disruptioon? Keskustellaan asioista faktojen pohjalta.

 Lisätietoa DatumPuls:sta

Liiketoiminnan tehostamista ja kasvua

Tempon liiketoiminnan kasvun ja tehostamisen palveluiden ainutlaatuisuus perustuu  vuosikymmenen aikana asiakkaiden kanssa kehitettyyn, tunnustettuun menetelmä- ja tutkimusosaamiseen. Tutustu tuloksiin tästä.