Tempo audit-palvelut: Compliance

Tempo_glass_narrow

Kilpailulainsäädännön soveltaminen

Kilpailulainsäädännön soveltaminen nojautuu nykyisin lähes aina taloudelliseen analyysiin. EU:n kilpailulainsäädäntö rakentuu talousteoriaan nojautuvien periaatteiden varaan. Vastaavasti painopistettä on pyritty siirtämään, niin EU-tasolla kuin Suomessa, tietyn toiminnan taloudellisten vaikutusten arviointiin juridisten yksityiskohtien sijaan. Kilpailulainsäädännön ydin ei ole juridisissa pykälöissä vaan siinä miten yrityksen toiminta vaikuttaa markkinoihin ja kilpailijoihin.

Suomen johtavia taloudellisen tiedon ja arviointipalvelujen tuottajia

Tempossa me lähestymme yritysten kasvun ja tehostamisen haasteita kehittyneen arviointi- ja taloustieteellisen tutkimuksen menetelmin. Siten varmistamme, että asiakkaan kanssa määriteltyjen tavoitteiden pohjalta ehdotetut jatkotoimenpiteet ovat lähtökohdiltaan varmistettavissa laadukkaan informaation ja datan avulla. 
 

Tempon Compliance-auditointi

Emme tarjoa juridisia palveluita vaan vastauksia keskeisiin kysymyksiin:

  • Tekeekö yritys taloudellisen asiantuntijan näkemyksen mukaan jotain mikä on ristiriidassa yrityksen erityisaseman kanssa (esimerkiksi MMA-aseman omaava yhtiö)?
  • Minkälaisella toiminnalla voi olla kilpailua haittaavia vaikutuksia markkinoilla
  • Miten maksimoida yrityksen toimintavapaus olemassa olevien rajoitteiden puitteissa?

Näin hyödyt 

  • Vahvistat omaa erityisasemaa
  • Tunnistat oman liikkumatilan oman toiminnan ja rajoitteiden väliltä
  • Kasvatat liiketoimintaasi

Kun Compliance-auditointi tehdään tehokkaasti

Vaikka emme tarjoa juridisia palveluita, toimimme mielellämme yhteistyössä juridisten asiantuntijoiden kanssa joko yrityksen sisältä tai yrityksen käyttämien ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Yhdistetty juridinen ja taloudellinen compliance-auditointi on käytännössä aina vahvempi kuin kumpikaan yksin.

Kytketään laajempaan kehitystyön viitekehykseen

Compliance-auditointi voidaan kytkeä muuhun kehittämistyöhön, esimerkiksi hinnoittelun kehittämiseen tai strategisten valintojen tukemiseen.

Compliance-arvioinnin paikka?

Sovitaan lyhyt kartoituskeskustelu. Avaamme prosessimme ja kerromme tuloksista.

Audit-palvelumme kattavat kaikki keskeiset liiketoiminnan kannalta kriittiset osa-alueet

Kaikki hinnoittelusta strategiaan ja henkilöstöön

Uskalla esittää olennaiset kysymykset: Tehdäänkö yrityksessäsi oikeita asioita, oikealla tavalla ja ovatko tavoitteet yhteensopivia toimintaympäristönne kanssa? Miten vastaatte digitalisaation haasteisiin sekä markkinan disruptioon? Keskustellaan asioista faktojen pohjalta.

 

Liiketoiminnan tehostamista ja kasvua

Tempon liiketoiminnan kasvun ja tehostamisen palveluiden ainutlaatuisuus perustuu  vuosikymmenen aikana asiakkaiden kanssa kehitettyyn, tunnustettuun menetelmä- ja tutkimus-osaamiseen. Varmemmin perusteltuja tapoja kasvaa,  kehittää kilpailukykyä ja tehostaa toimintaa. Tutustu tuloksiin tästä.