Tempo Economics ajankohtaista


Kuntabarometri 2017

Kirjoittanut Tempo Economics pvm: 1.3.2017 17:20

Olemme viime vuosien aikana tehneet yhteistyötä noin 30 Suomen kunnan kanssa eri aihepiirien tiimoilta. Seikka joka toistuu lähes kunnasta riippumatta, on tulevaisuuteen liittyvä epävarmuus. Yksinomaan maailmanpoliittiset tapahtumat mietittyvät meitä kaikkia. Näihin emme kuitenkaan voi käytännössä vaikuttaa. Vanhan elämänviisauden mukaan siitä mikä on omien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, on turha murehtia

 

Lue lisää

Aiheita: Tempo Economics Blogi


Uusi vuosi, uudet kujeet

Kirjoittanut Toni Riipinen pvm: 8.2.2017 15:32

 

Lue lisää

Aiheita: Kilpailuoikeus, Tempo Economics Blogi, Julkishallinnon kehittäminen


Sote uudistus taloudellisessa tarkastelussa

Kirjoittanut Tempo Economics pvm: 9.9.2016 13:15

Yksi Suomen julkistalouden kohtalonkysymys, eli sote-uudistus, on ilmeisesti etenemässä aitoihin ratkaisuihin asti. Sote-palveluiden järjestämisen merkitystä ei voi liikaa korostaa. Paitsi, että kyseessä on luonnollisesti inhimillisestä näkökulmasta käsin tärkeä asia (useimmathan meistä jossain vaiheessa elämää kohtaavat nämä palvelut tavalla tai toisella), asian taloudellista merkitystä ei tarvinne erikseen korostaa. 

Muutama sananen sote-palveluista taloustieteellisessä katsannossa. Sote-palveluiden organisoinnissa voidaan tunnistaa useita klassisia haasteita. Asiaa voidaan ja tulee lähestyä eri tarkastelutasoilla. Yhtäältä kyse on siitä miten tuottaa palvelut tehokkaasti. Tässä keskeistä on palvelun järjestäjän ja tuottajan erottaminen toisistaan ja paljon julkisuudessakin esillä ollut valinnanvapaus. On tosiasia, että kilpailu, siellä missä sille on edellytyksiä, tuottaa aina lopulta tehokkaammat ja paremmat palvelut. 

Toisaalta taas soten osalta asia ei ole niin yksinkertainen kuin miltä aluksi voi vaikuttaa. Sote-palvelut eroavat useimmista muista palveluista siinä että asiakas ja maksaja ovat eri taho. Tällä puolestaan on erittäin suuri merkitys koko järjestelmälle.

Lyhyesti haaste on se miten järjestää "portinvartijan" rooli. Portinvartija viittaa tässä yhteydessä tahoon, joka päättää mihin palveluihin asiakas pääsee, jonka jälkeen pelikenttä on vapaa eri tuottajille tuottaa nämä palvelut. Jos tämä taho on sama kuin palveluiden tuottaja, asiakas päättää ja julkinen valta maksaa laskun, on helppo nähdä ns. ylikäytön vaara. Viime kädessä kysymys palautuu aina yksittäisten ihmisten kannustimien tasolle. Minkälaisista päätöksistä palkitaan ja mistä ei.

 

Lue lisää

Aiheita: Tempo Economics Blogi


Digitaalisuus on tätä päivää

Kirjoittanut Tempo Economics pvm: 29.8.2016 13:35

Olet varmasti törmännyt erilaisiin kyselyihin ja markkinatutkimusratkaisuihin. Kaikille meille on tuttua esimerkiksi vuotuiset henkilöstötyytyväisyyskyselyt ja kilpailut, asiakastyytyväisyystutkimukset, brändipositionnit, asiakkaiden segmentoinnit, yrityskuvaselvitykset jne., vain muutama mainitakseni.

Me Tempossa olemme jo pitkään ihmetelleet sitä miksi nykyisenä digitalisaation, big datan ja automaation aikakautena valtaosa tällaisista, sinänsä tärkeistä, selvityksistä tuotetaan käsityönä ja kertaluontoisesti. Otetaan esimerkiksi erilaiset henkilöstökyselyt. Suomessakin on vähintään kymmeniä palveluntuottajia, jotka myyvät vuotuisia kyselyitä ja/tai kilpailuita organisaatioille. Eikö todellinen mielenkiinto ole jatkuvan vuorovaikutuksen luomisessa organisaation sisälle ja työyhteisön "pulssin" seuraamisessa, ei kerran vuodessa tapahtuvassa "pönötyksessä"?

 

Lue lisää

Aiheita: Tempo Economics Blogi


Hinnoitteluratkaisut määrittävät liiketoiminnan suunnan

Kirjoittanut Antti Järvinen pvm: 4.4.2016 10:08

Yrityksen liikevaihdon muodostuminen perustuu myynnin volyymiin joka kerrotaan hinnalla. Kannattavuuden ratkaisee puolestaan yksikköhinnan ja tuotantokustannusten välinen erotus. Taloustieteessä tätä nimitetään hinta-kustannusmarginaaliksi. Hinnoittelu viime kädessä ratkaisee kuinka menestyksekästä liiketoiminta on. Hinta on tärkein, mutta samalla myös nopein keino vaikuttaa kannattavuuteen ja kysyntään.

Ajanhenkeen kuuluu keskustelu big datasta ja valtavista tietomääristä, joita eri järjestelmät tuottavat. Lähes kaikilla aloilla tuotteista ja asiakkaista on olemassa suuri määrä hyödynnettävissä olevaa tilastoaineistoa. Harvemmin kuitenkin kuulee yksityiskohtaista keskustelua siitä miten tätä tietoa hyödynnetään. Tilastoaineistojen analysointi analysoinnin vuoksi ei riitä, analyyseihin tulee liittyä strateginen ulottuvuus. Hinnoittelun kehittämiseen tähtäävässä analytiikassa lähtökohta tulee olla näkemyksemme mukaan asiakkaan todellisen käyttäytymisen selvittämisessä.

Lue lisää

Aiheita: Tempo Economics Blogi

Tempo Economics

Käsittelemme ajankohtaisia aiheita julkishallinnon, yritysten kehittämisen sekä kilpailuoikeuden näkökulmista.
Tahdotko pysyä ajantasalla?


Seuraa SoMessa