Tempo audit-palvelut: Arvonmääritys

Tempo_glass_narrow

Tästä syystä arvonmääritykseen kannattaa panostaa

Ei ole samanlaisia kaupan kohteita, myyjiä tai ostajia, on vain erilaisia intressejä joiden toteutumiseen eri osapuolet tähtäävät määritellessään kaupan kohteelle oikeaa arvoa.

Suomen johtavia taloudellisen tiedon ja arviointipalvelujen tuottajia

Tempossa me lähestymme yritysten kasvun ja tehostamisen haasteita kehittyneen arviointi- ja taloustieteellisen tutkimuksen menetelmin. Siten varmistamme, että asiakkaan kanssa määriteltyjen tavoitteiden pohjalta ehdotetut jatkotoimenpiteet ovat lähtökohdiltaan varmistettavissa laadukkaan informaation ja datan avulla. 
 

Tempon arvonmääritys-auditointi

Yrityskauppatilanteissa kaupan kohteen arvon määrittäminen tulee toteuttaa tapauskohtaiset erityispiirteet huomioiden. Kohteen oikeaksi arvoksi määrittyy lopulta hinta jolla kauppa toteutetaan. Oikean arvon määrittäminen on tärkeää myyjälle sekä ostajalle ja siihen liittyy useita eri intressejä ja tilannesidonnaisuutta.

Näin hyödyt 

  • Varmistat että hinta on sinulle oikea
  • Et myy liian halvalla tai osta kalliilla
  • Saavutat tavoitteesi

Mitä arvonmäärityksessä huomioimme?

Arvon määrityksessä huomioimme tapauskohtaiset erityispiirteet toteuttamalla arvon määritys intressilähtöisesti hyödyntäen moderneja taloustieteellisiä menetelmiä. Lopullinen valinta käytettävissä menetelmistä määrittyy tilannekohtaisesti.

Onko arvonmääritys ajankohtaista?

Sovitaan lyhyt kartoituskeskustelu. Avaamme prosessimme ja kerromme tuloksista.

Audit-palvelumme kattavat kaikki keskeiset liiketoiminnan kannalta kriittiset osa-alueet

Kaikki hinnoittelusta strategiaan ja henkilöstöön

Uskalla esittää olennaiset kysymykset: Tehdäänkö yrityksessäsi oikeita asioita, oikealla tavalla ja ovatko tavoitteet yhteensopivia toimintaympäristönne kanssa? Miten vastaatte digitalisaation haasteisiin sekä markkinan disruptioon? Keskustellaan asioista faktojen pohjalta.

 

Liiketoiminnan tehostamista ja kasvua

Tempon liiketoiminnan kasvun ja tehostamisen palveluiden ainutlaatuisuus perustuu  vuosikymmenen aikana asiakkaiden kanssa kehitettyyn, tunnustettuun menetelmä- ja tutkimus-osaamiseen. Varmemmin perusteltuja tapoja kasvaa,  kehittää kilpailukykyä ja tehostaa toimintaa. Tutustu tuloksiin tästä.