Tempo audit-palvelut: Aineeton pääoma

Tempo_glass_narrow

Mitä tarkoitetaan aineettomalla pääomalla?

Aineeton pääoma tarkoittaa yrityksesi hallussa olevia inhimillisiä voimavaroja, asiakaspääomaa, mainetta ja muun muassa innovaatio-osaamista. Aineeton pääoma on kattokäsite, jonka alle useimmat perinteisesti yritysjohdon työpöydälle kuuluvat tehtävät jäsentyvät loogisesti ja hallittavalla tavalla.

Suomen johtavia taloudellisen tiedon ja arviointipalvelujen tuottajia

Tempossa me lähestymme yritysten kasvun ja tehostamisen haasteita kehittyneen arviointi- ja taloustieteellisen tutkimuksen menetelmin. Siten varmistamme, että asiakkaan kanssa määriteltyjen tavoitteiden pohjalta ehdotetut jatkotoimenpiteet ovat lähtökohdiltaan varmistettavissa laadukkaan informaation ja datan avulla. 
 

Tempon aineeton pääoma-audit

Aineeton pääoma ja yrityksen menestystekijät ovat vahvassa vuorovaikutuksessa, silti yritykset eivät tunnista omassa yrityksessään olevaa aineetonta pääomaa. Yritykset eivät voi verrata omaa tasettaan kilpailijoihinsa ja niille on epäselvää mikä on aineettoman pääoman menestysresepti, joka johtaa kasvuun ja kannattavuuteen. Edellä mainituista syistä johtuen yritykset epäonnistuvat luomaan tutkittuun tietoon perustuvaa aineettoman pääoman kehittämissuunnitelmaa.

Näin hyödyt 

  • Auttaa luomaan faktapohjaisia suunnitelmia,
  • kunnianhimoisia mutta saavutettavia tavoitteita ja
  • maksimoi aineettomien voimavarojen kautta syntyvät hyödyt

Näin toimimme

Autamme asiakkaita viemään johtopäätökset organisaatioon, aina päivittäisen johtamisen ja tekemisen tasolle. Kokemuksemme aineettomien voimavarojen siirtymisestä muun muassa yritysjärjestelyissä käsittää satoja yrityksiä. Aineettoman pääoman postmerger –palvelumme tukevat myös luopuvan yrityksen toiminnan jatkoa, jos järjestely on koskenut vain osaa liiketoiminnasta.

Yrityksen resurssit kytketään strategiaan ja tulokseen

 

Auditoidaanko aineettomat voimavaranne?

Sovitaan lyhyt kartoituskeskustelu. Avaamme prosessimme ja kerromme tuloksista.

Lue lisää aineettoman pääoman auditointipalvelustamme

Lue lisää palvelusta

Kaikki hinnoittelusta strategiaan ja henkilöstöön

Uskalla esittää olennaiset kysymykset: Tehdäänkö yrityksessäsi oikeita asioita, oikealla tavalla ja ovatko tavoitteet yhteensopivia toimintaympäristönne kanssa? Miten vastaatte digitalisaation haasteisiin sekä markkinan disruptioon? Keskustellaan asioista faktojen pohjalta.

 

Liiketoiminnan tehostamista ja kasvua

Tempon liiketoiminnan kasvun ja tehostamisen palveluiden ainutlaatuisuus perustuu  vuosikymmenen aikana asiakkaiden kanssa kehitettyyn, tunnustettuun menetelmä- ja tutkimus-osaamiseen. Varmemmin perusteltuja tapoja kasvaa, kehittää kilpailukykyä ja tehostaa toimintaa. Tutustu tuloksiin tästä.