• Tempo Economics

   

  Kasvun & tehokkaan toiminnan kumppanisi

  Autamme asiakkaitamme tekemään oikeita asioita sekä kehittämään kriittisten toimintojen kilpailukykyä ja tehokkuutta. Yritysmaailmassa ja julkishallinnossa.


   

   

   

   

   

 • Hinnoittelun viitekehikko

   

  Vuosikymmenen kokemuksella

  Tempo Economics on Suomen johtava taloudellisten ilmiöiden jäsentämiseen ja analysoimiseen erikoistunut yritys sekä Suomen vanhin ammattimainen kilpailulainsäädännön soveltamiseen erikoistunut taloudellisen analyysin tuottaja.

 • Kilpailulainsäädännön soveltamisen tiennäyttäjä

   

  Kilpailulainsäädännön soveltamisen tiennäyttäjä

  Nykypäivänä kilpailulainsäädännön soveltaminen nojautuu taloudelliseen analyysiin. Tempon avulla varmistat, että esittämänne argumentit ovat perusteltuja ja viranomaisprosessit sekä oikeudenkäynnit sujuvat toivotulla tavalla.

 • Julkishallinnon varma kumppani

   

  Julkishallinnon varma kumppani

  Tempo on vakiinnuttanut asemansa julkishallinnon johtavana arvioijana. Korkean laadun takaamme perusteellisen tutkimustoiminnan soveltamisella ja suomalaisen yhteiskunnan monialaisella ymmärryksellä.

icon1
 
LIIKETOIMINNAN TEHOSTAMINEN & KASVU 

Tempo on syväluotaava ja käytännöllinen liiketoiminnan kehittämisen kumppani. Ainutlaatuisen menetelmä- ja tutkimusosaamisen avulla tarjoamme asiakkaillemme varmemmin perusteltuja tapoja kasvaa, kehittää kilpailukykyä ja tehostaa toimintaa. 

Lue lisää nuoli

icon1
 
KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN

Kilpailulainsäädännön lähtökohdat ja ydin eivät ole juridiikassa vaan taloudellisten ilmiöiden jäsentämisessä ja analysoinnissa. Suurinta osaa esiin nousevista kysymyksistä ei tulisikaan tarkastella ilman huolellista taloudellista analyysia.

Lue lisää nuoli

 

icon2
 
JULKISHALLINNON KEHITTÄMINEN

Faktapohjainen päätöksenteko on avainasemassa sekä Suomen kansantalouden että julkishallinnon kehittämisen suurissa haasteissa. Ydinosaamistamme ovat monipuoliset ja vaativat arviointitehtävät sekä strategisten valintojen kartoitukset ja muutosprosessien läpiviennit.

Lue lisää nuoli


Tempo Economics Oy

Tempo Economics Oy on asiakkaidensa tunnustama liikkeenjohdon ja julkisen hallinnon kehittämisen avainkumppani.  Luomme asiakkaillemme konkreettiset edellytykset kehitykselle ja annamme senioritason näkemyksen faktojen perusteella, aina menetelmiemme avulla todennettujen vaihtoehtojen pohjalta. 

Tempo tunnetaan myös Suomen johtavana kilpailulainsäädäntöön liittyvän taloudellisen konsultoinnin sekä julkishallinnon tutkimus-, kehittämis- ja arviointipalveluiden tuottaja.

Yritys on työntekijöiden omistama, riippumaton tutkimus- ja konsultointiyritys. 

Ota yhteyttä